Search This Blog

19 September 2011

"Miss Gayweather, Gay Chimpanzee Pretty Girl" Sino ang Talo, si Floyd ba o Tayong Pilipino?

Sa pagkapanalo ni Floyd Mayweather Jr. laban kay Victor Ortiz , maraming Pilipino ang nag-react.  Sa Yahoo Philippines lang, halos isang libong komento ang nalathala at karamihan nito ay galing mismo sa ating kapwa Pilipino.  Subalit ang mga komento bang nalathala ay sumasalamin sa kaisipan ng lahat ng Pilipino?  Sa aking palagay, hindi.  Marangal ang karamihan sa Pilipino.  Gayon man, ang mga komentong bang nalathala sa Yahoo at iba pang website sa internet ang mga nais nating ipakita sa buong mundo?


Ang napakalungkot na bagay ay kinailangan ng ilan sa kapwa nating Pilipino na gumamit ng mga komentong rasista (racist remarks) at may pang-aalipusta sa kababaihan at mga bakla para mapakita lamang ang kanilang suporta kay Manny Pacquiao at pagiging makabayan. Tama ba ang ganitong klase ng pagiging makabayan? 

Sa paggamit ng mga ilan nating kababayan ng mga salitang “pretty girl,” “gayweather” at “chimpanzee” bilang pang-insulto kay Mayweather, ipinapahiwatig rin natin na ang kababaihan at mga bakla ay mga mababang uring nilalang at kapantay ng hayup.  Hindi ba’t lahat tayo ay may kapatid na babae, gay o lesbiyana na nagmamahal at bumubuhay sa atin? Hindi bat ang ating ina ay babae din? Bakit hindi tayo gumagamit ng mga pang-uring panlalaki para gawing pang-insulto at pag-alipusta?  Bakit kahit isa man sa mga nagkomento sa Yahoo ay walang nagsabing


“Mayweather, para kang tunay na lalake, duwag at traydor.  Dapat magpakababae ka! Lumaban ka nang tapat tulad ng aking ina!”


Ang salitang bang tumutukoy sa kababaihan [kabilang na dito ang pagiging bakla] ay gamit lamang pang-insulto at ang mga salitang tumutukoy sa kalalakihan ay dapat lang gamitin para magbigay dangal? Pati ang murang “putang ina” ay isa pang-iinsulto sa ating ina.  Bakit di natin kaya gamitin ang “putang ama?” Masasabi kaya natin sa ating mga nanay at asawa na “Walang hiya ka, babae ka talaga, duwag at mahina!”  Subukan mo kaya? Ano kaya isasagot sa iyo ng iyong ina at mga babaeng anak? Sino kaya ang mahahambalos sa sahig? Sino ang knock-out?


Sa lahat nang ito, si Manny Pacquiao ay nagpapakita ng karangalan sa ating Pilipino. [Marahil may mga paniniwalang politikal si Pacquiao na hindi sang-ayon ang iba, ngunit sa larangan ng laro, anggat pa rin ang ating pambansang kamao.] Noong inalipusta siya ni Mayweather, imbes na patulan at bumaba sa lebel ni Mayweather, nagbigkas lamang si Pacquiao ng mga salitaing may dangal. Hindi siya gumanti sa pamamagitan ng insulto. Sa ganitong paraan, pinakita ni Pacquiao na siya ang may mas pinag-aralan.  Ang dating mahirap ay may angking dangal.  Hindi nakukuha ang dangal sa pagtatapos sa isang pamantasan na prestihiyoso tulad ng U.P., Ateneo, La Salle, o U.S.T.?  Ang dangal ay isang bagay na maaring angkinin ng sinumang nais mabuhay nang marangal. 


Hindi ba dapat gayahin natin si Pacquiao? Dapat ipakita natin sa mundo na may dangal ang Pilipino at hindi tayo nangbabastos kahit kaaway.  Hindi ba ang ibig sabihin ng “sports” ay ang pagiging maginoo, o mas maganda, pagiging babae? Sa bawat pagtawag natin kay Mayweather na “gayweather,” “chimpanzee” o “pretty girl,” pinapakita natin sa mundo na tama ang mga iniisip ng mga ibang dayuhan sa atin.  Wala ba talaga tayong pinag-aralan? Kung narinig naman natin ang mga mapang-insultong kataga sa ating kababayan at tumahimik at natawa na lang tayo, ganoon din iyon di ba? Para na rin nating binigkas ang mga komentong rasista at sexist. Sabi nga, ang pagtahimik ay nangangahulugang pagsang-ayon. Sa pag-iinsulto kay Mayweather bilang "Miss Gayweather, Gay Chimapanzee Pretty Girl," sino ang talo?
_________________

Ang mga komentong ito ay kinuha sa Yahoo Philippines mula sa sanaysay na “Mayweather Wins WBC Title with Controversial KO [AFP News – Sun, Sep 18, 2011]” at “Pacquiao Showdown still no Closer for Mayweather” by Mark Lamport-Stokes [Reuters, Sept. 19, 2011] Click this link.


1.      Pinoy AU
The Gay Chimpanzee WINS !!! PWEH !!!


2.      Brandon
gayweather gayweather,fight pacquiao if your a man a really man......dafuk!!!!!!


3.      Ann Sipe
may araw ka rin pretty girl..

4.      G*RoM
Take the gender test, Floyd!

5.      tumador
wbc gayweather w/o balls. balls comes up to the neck! to much talking like a chicken...bok bokok..hahaha

6.      naikko
talkish son of a Bi.t.ch! Your just too dumb to admit that you don't have the courage to fight him. WEAK GAYLORDWEATHER, JR.! CHICKEN! Don't you ever dare to come here in the Philippines. Gigripuhan ka ng tao dito.

7.      Elmer
Pacquiao is the Greatest in boxing history, Unmatched, The one and only Pound-for-Pound King, a Living Legend, 8-Division Title holder, a Politician, Artist, and most of all a Filipino. Bytheway who is Mayweather? is he a beautician a fashion designer or something...?

8.      Mark Lloyd
during 1996 manny is only 17 y/o LOL want to fight a teenager? NOOB DUMB ASS GAY WEATHER

9.      Kuob
gayweather is boring. margarito,marquez and morales performed better than him.if gayweather fights margarito he or she will get her butt whip by the mexican

10. Jun
8 division champ (Pacquiao) to fight 5 division ( Gay weather forecaster ), it's a shame, 8 & 5 difference of 3 divisions; an attitude boxer vs a ladyboy weather forecaster; a congressman vs a disgrace mutant. Pacquiao doesn't need someone like you and your money. What have you accomplished in life?; a boxer that throw punches to a wife. Ladyboy, have you been in any way invited by your own President to be his guest at the White House? He doesn't give a sh...t on your career. "It's your Attitude not your Aptitude that determines your Altitude".

11. thien
Chicken Gayweather............I'd to see Pacqiuao blowup your F****** mouth, you're dum #$%$ loser..

12. Richard
You GAYweather, just give what the boxing fans need... A fight between you and PACQUIAO! Surely PACQUIAO will kick your ass as what Larry Merchant told you if he was 50 years younger! We want fair fight not your mouth and your tounge LADYBOY! Prove to the world that you are the best fighter in your class GAYweather!!! LOSER!!!

13. RC
According to a reliable insider source from Gayweather's camp, the kind of fight he really longs for is to wrestle Manny in his bed. It makes sense.

14. Charles
Hey Gayweathers you are really GAY....you talk to much......just fight PACMAN and wear the best make up you have......

15. jay_r
HE DOESNT NEED PAKYAW BECAUSE GAYWEATHER IS AFRAID TO LOSE...BECAUSE HE KNOWS THAT HE'S ASS WILL BE KICK BY MANNY...GAYWEATHER CAN'T EVEN ANSWER THE QUESTION OF LARRY MERCHANT...WHEN WILL YOU GOING TO FIGHT MANNY????...AND HE ANSWERED...IN A DISRESPECTFUL MANNER....WHAT A GAY...WHAT A SHAMELESS BOXER GAYWEATHER IS...HE SAYS THAT MANNY WONT BE FAMOUS WITHOUT HIM....GAYWEATHER HAS NO CLASS....NO HONOR...NO SPORTSMANSHIP...UNLIKE THE BEST POUND FOR POUND BOXER MANNY HE HAS THE HONOR...THE SPORTSMANSHIP...THE CLASS....GAYWEATHER YOU DONT HAVE THE RIGHT TO FIGHT MANNY BECAUSE YOU HAVE NO CLASS...NO HONOR...A DISRESPECTFUL BOXER...A SHAMELESS BOXER...ALL YOU HAVE IS THE OF FACE OF A GREEDY...NO RESPECT...BOXER...AND YOU SHOULDN'T CALL YOUR SELF THE BEST FIGHTER....SHAME ON YOU...THE BEST FIGHTER WON'T DO THAT...THE BEST FIGHTER LIVES WITH HONOR..WITH CLASS,,,WITH RESPECT...UNLIKE YOU GAYWEATHER....

16. Florenda
Keep your mouth shut Cheater Gayweather! Just fight and we'll see who's the great figther. Understand?

17. Joseph
bla,bla,bla.the blood test suppose to get done after the fight,not before the fight,use your brain,what happen if one of the boxer taking drugs during the fight,common sense GAYWEATHER.

18. Tae Talaga
welcome to the world of gayweather..

19. roderico
You're a Coward, Gayweather!! BOOO!! Puro ka lang excuse nung gusto ka labanan ni Pacquiao.


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners