Search This Blog

18 August 2012

Bakit Dapat Gawing MMDA Traffic Enforcers ang mga Batang Kalye (Isang Mapagkumbabang Panukala)

Isang Sanaysay na Juvenal

Kamakailan, pumutok ang balita tungkol sa isang motoristang nanglait at nanampal sa isang mahirap na MMDA traffic enforcer na ginagampanan lamang ang kaniyang trabaho. Marami ang nagalit subalit kaya lamang naging national news ito ay dahil nakunan ng kamera ang insidente.  Kung walang kamera, sigurado akong hindi mapaparusahan ang abusdadong mayamang motorista.  Ngunit, sa araw araw kong pagbyabyahe sakay ng bus at jeepney, marami rin akong nakikitang katiwalian ng mga ilang traffic enforcer at ilang miyembro ng pulisya.  Nadiyan ang mga “Sampaguita Hunks,” at ang mga ilang pulis na nagtatago pa rin sa likod ng kalye.  Nakakalungkot dahil may mga ilan rin mga traffic enforcers na dedikado at tapat sa trabaho.  

Sa may Quezon Avenue, minsan ay naglakad ako sa isang parte ng sidewalk at linapitan ako ng isang MMDA traffic enforcer at sinabi na bawal daw ako maglakad duon. Sa susunod ay dapat daw ay sa isang banda ako maglakad. Sabi ko na dati pa ako naglalakad at tumatawid dito pero sabi niya na mali daw iyon at ngayon ay naghihigpit na sila. Humingi ako nang pasensya pero may isang lalaki na bigla siyang pinagsabihan at malakas ang boses. Sinabi ng lalaki na kung bawal pala sa lugar na iyon, dapat nuon pa sinabi at dapat lakihan ang sign na hawak niya.  Naawa ako sa MMDA traffic enforcer dahil ginagawa lang naman niya ang trabaho at tinutuwid lang niya ang mali nang nakasanayan. Ngayon wala na ang matandang MMDA traffic enforcer sa may malapit sa Quezon Avenue MRT station, siguro ay nadismaya na.Paano ba mapapabuti ang trapiko sa lungsod at ang disiplina ng bawat Pilipino?  May isa akong mungkahi na radikal subalit maaring maging pangmatagalang solusyon sa ating suliranin. Bakit hindi natin “gamitin”  mga MMDA traffic enforcer ang mga napakaraming batang lansangan at mga anak ng sobrang mahihirap na Pilipino sa lungsod.  Tutal, wala naman sila sa paaralan, “gamitin” na lang natin sila. Sa sobrang dami ng naghihikahos na batang musmos, libo-libong bata ang ating pwedeng ma-deploy sa Kalakahang Maynila.  Bakit? Ano ba ang madudulot na kabutihan nito?

UNA, magkakaroon sila ng trabaho para matulungan ang kanilang mga pamilya:
Hindi naman kaila sa lahat na maraming mahihirap sa lungsod.  Karamihan ng mga kabataan ay hindi nakakapag-aral kahit sa publikong paaralan dahil kahit pambaon pang-araw araw ay wala.  Bukod duon, mas makakatulong ang isang bata na mag-trabaho na lamang kaysa aksayahin ang oras sa pag-aaral.  Ang mga batang ganito ang sitwasyon ay nabubuhay lamang sa kasalukuyan, hindi nila nakikita ang hinaharap. Importante ang kumita para may makain sa isang araw.

PANGALAWA, mapapalayo sila sa mga bisyo tulad ng paghithit ng rugby o paninigarilyo:
Noong Agosto 18, 2012, habang nakasakay ako ng ordinaryong bus, may isang bata na naninigarilyo na binato ang aming bus. May edad 8 o 9 gulang ang bata at nakaupo sa may ilalim ng MRT station sa may Muñoz. May kasama siyang mga tatlo pang batang lalaki na kaedad.  Pinagpapasahan nila ang isang sigarilyo.  Tiningnan lang sila ng mga tao sa bus at ng mga ilang naghihintay sa sidewalk. 

Kung sila ay gagawing nating MMDA traffic enforcers, maaring mapalayo sila sa mga bisyo sapagakat mabibigyan sila ng kaukulang training at baka na rin disiplina sapagkat kapag binigyan mo ng responsibilidad ang mga bata, pagbubutihin nito ang trabaho.  Minsan nga mas idealista ang mga kabataan di ba? Bukod dito, sa kanilang sweldo, maari silang makapag-ipon para makapag-aral pagkatapos ng kanilang shift sa trabaho, gabi man o umaga.

IKATLO, mas susundin sila ng mga motorista at maiiwasan ang “lagayan:”
Hindi hamak naman sigurong mas magiging masunurin ang mga mayayabang na motorista kapag bata na ang mga traffic enforcers.  May kasabihan nga tayo, “sa mata ng bata, kapag ginagawa ng matatanda ang mali, ang mali ay nagiging tama.”  Halimbawa, kapag hinuli ng batang MMDA ang isang motoristang lumabag sa batas trapiko, siguro naman ay mahihiya ang matandang motorista na sabihin wala siyang kasalanan kahit halata naman at nakuhanan sa CCTV.  Kung insultuhin, sigawan o sampalin man ang batang MMDA, makakasuhan pa ang delikwenteng motorista ng child abuse bukod sa traffic violation.  Higit sa lahat, mas mababawasan si “Egay Lagay.”  Siguro naman, kahit gaano mo gustong makalusot sa iyong traffic violation, hindi mo masisikmurang mag lagay ng isa o limang daang piso sa isang bata?  Naku, corruption of minors pa iyan. Dagdag kaso.  Lalo na kapag may anak ka, paano mo mayayakap ang iyong anak kung alam mong may inabuso ka rin na bata bago umuwi ng bahay.

IKAAPAT, mas magiging maingat ang mga motorist:
Haharurot ka pa ba sa kalye kung alam mong baka ang masagasaan mo ay isang musmos na traffic enforcer?  Maliliit ang mga batang mahihirap dahil kulang sila sa tamang nutrisyon. Hindi tulad ng mga matatangkad at matatabang mga anak ng mayayaman na nabubundat sa fast food.  Sa liit ng mga bata, minsan ay baka hindi sila makita ng mga drayber ng malaking kotse o bus. Kaya para makasigurado, mas magiging maingat ang lahat.  Sa wikang Inggles, “hitting two birds with one stone,” ito. Sa dobleng pag-iingat ng mga motorista, mababawasan ang aksidente na kalimitang nagpapabagal ng daloy ng trapiko.   Karamihan sa mga drayber ay may pamilya rin kung kaya’t alam nila ang sakit kapag namatayan ang magulang ng isang batang anak.  

IKALIMA, sila ay magiging pambansang kahihiyan:
Pinaka-importante sa lahat,  magiging pambansang kahihiyan kung ang mga mahihirap na bata ang magiging mga MMDA traffic enforcer.  Makikita ng bawat mamamayang Pilipino na kailangan pang bata ang mag-disiplina sa atin para lang sumunod tayo sa batas trapiko, para lang tumawid tayo sa tamang lugar at para lang tumino ang ilang suwail na miyembro ng pulisya.  Magiging media event ito sa buong mundo.  Only in the Philippines, ika nga. 

IKA-ANIM, matatapos na ang debate sa RH-bill at sobrang populasyon sa bansa. Maari nang magbati ang Simbahang Katoliko at ang mga liberal:
Kung nagkataon na hindi pa rin nagbago ang mga motorista sa kalye, may mabuting madudulot din ito sa ating problema sa populasyon.  Una, kung maaksidente man at mamatay ang mga batang MMDA traffic enforcer, kabawasan ito sa populasyon ng mahihirap na bata.  Hindi naman kaila sa lahat na ang mga kalsada sa Kalakhang Maynila ang isa sa pinaka-peligrosong kalsada sa buong mundo. Dahil mas maraming batang mahihirap ang mamamatay, okay lang hindi gumamit ng contraceptives ang mga ina, maari nang magbuntis nang magbuntis dahil marami namang bata ang namamatay.  At dahil tanging lubos na mahihirap na bata lamang ang gagawing MMDA traffic enforcers, ang ganitong uri lang ng bata ang mababawasan at ang mga anak ng mayayaman ay patuloy na dadami at magiging mas sosyal ang ating lungsod.

O, hindi ba magandang solusyon ito? Nai-imagine ko na, ang gagandang tingnan ang mga batang may walo hangang labing-isang gulang na nakasuot ng uniporme.  Traffic Enforcing, It is more Fun in the Philippines. 


(First published in “The Chair” Blog, 8/18/2012)

PAHABOL
May mali ba sa aking Filipino? Ako po ay isang mis-educated Pinoy. Marunong mag-Tagalog subalit hindi naturuang maging bihasa sa pagsusulat sa wikang Filipino. Kung may mali man, pakisabi. Maraming salamat po.

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners