Search This Blog

10 January 2013

Best Filipino Films of 2012

Sa patnugot ni
Rob San Miguel
Tuwing matatapos ang taon, kaming mga miyembro ng “The Movable Circle” ay laging nagbabalak na pumili ng pinakamahusay na pelikula ng taon.  Subalit dahil karamihan sa amin ay may kaniya-kaniyang trabaho, hindi kami maaring maging full-time film critic kahit ang karamihan sa amin ay nagtapos ng film criticism o film course sa pamantasan. Naghihikahos ang aming mga kritiko kung kaya’t mas nabibigyang prayoridad ang aming “day job.”

Sa taong 2012, inakala namin na hindi na naman kami makakapili ng limang pinakamahusay na pelikula dahil may mga ilan kaming pelikulang hindi napanood. Karamihan ay ang ibang independent films na nagtamo ng magagandang rebyu sa ibang kritiko.  Nahirapan ang ilan sa aming habulin ang mga regular at special screening ng ibang independent films dahil sa problema sa personal na iskedyul, budget at iba pa.  Ayaw naman naming pumili ng hindi napapanood ang lahat ng pelikula noong 2012, baka mawalan naman kami ng kredibilidad. Sa karamihan sa amin, ayos lang na hindi sikat na kritiko basta may integridad.


Sa kabutihang palad, naihabol nang ilan naming mga kritiko ang kanilang listahan at sa wakas, nakumpleto rin ang aming kabuang listahan.  Subalit may mga ilan pelikula rin kaming hindi napanood na nagtamo ng maraming pagpuri sa mga ilang kritiko tulad ng "Ang Paglalakbay ng Bituin sa Gabing Madilim" ni Arnel Mardoquio. 

Sa kasalukuyan, narito na po ang aming napiling "Limang Pinakamagagandang Pelikulang Pilipino ng 2012." Linimita lang namin sa lima. Ito po ay aming opiniyon lamang at hindi kinakailangang kayo ay sumang-ayon. 

Marami pong salamat. 

Ilang Mahuhusay na Pelikula ng 2012 
(Sa hanay na alpabeto)
Sa ibang pelikula, mga isa o dalawang aktor lamang ang nagdadala, subalit napakahusay ng grupo ng mga aktres sa pelikula ni direktor Vincent Sandoval.  Sa mahusay at masinsin na pagbuo ng mga karakter, pinatunayan nila Fides Cuyugan-Asensio, Mylene Dizon, Jodi Sta. Ana at Raquel Villavicencio na sila ang tunay na artista at hindi ang mga sikat na malaki ang bayad. Ang pelikula rin ito ang nagpapatunay na isa si Sandoval sa mga direktor ng bagong Kilusan ng Pelikulang Pilipino.
Matatawag na “itim na komedya.”  Sa kamay ng hindi matalinong direktor, maaring maging sentimental ang pelikulang ito subalit sa husay sa direksyon ni Jun Robles Lana at pagganap ni Eddie Garcia, naging pino at wasto ang timpla ng pelikula.    Napaka-Pilipino ng “Bwakaw,” subalit may pangkalahatang mensahe. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit ito ang napiling padala ng bansa sa Gawad Oscars sa Amerika.
Pinakita ni direktor Lawrence Fajardo at manunulat Zig Dulay na hindi matatakasan nino man ang kahirapan sa siyudad. Kahit call center agent ka man o snatcher, konektado ang inyong kapalaran sa posas ng kurapsiyon sa ating lipunan.  Ang tunay na hustisya ay naisasantabi para hindi lang tayo maabala, at ang tagapagpatupad ng batas ay isa ring tuta ng mas malaking pang tuta at iba pa…
Kakaiba ang komedya ni Antoinette Jadaone.  Ito ay isang satiriko, isang komentaryo sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nakakatawa subalit hindi nakakainsulto sa pag-iisip.  Kung ganito lamang sana mapanlikha ang mga nagsusulat at direktor ng komedya sa mainstream cinema, baka mabilis ang pagtaas ng antas ng komedyang Pilipino.  Tungkol naman kay Bb. Lilia Cuntapay, mas marami sanang pelikula sa 2013! 
Sa karamihan ng mga manonood na Pilipino, nakakabato ang “Thy Womb,” subalit mababato ka lamang kung panonoorin mo siya gamit ang matang nasanay manood ng pelikulang nagpapabobo.  Sa pelikulang ito, hinahamon ni direktor Brilliante Mendoza ang manonood na maghintay, maghanap, mag-isip, gumamit ng ibang uri ng pamantayan, at tumingin sa isang direksyong hindi natin malimit linilingon.  Ang “Thy Womb” rin ang pelikulang nagpaalala sa Pilipino kung bakit si Nora Aunor at Bembol Roco ang dalawa sa pinakamahuhusay na aktor ng bansa.
First Published in "The Chair" Blog

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners