Search This Blog

18 May 2013

Tanging si Grace Poe ang Makakatalo kay Jejomar Binay

Image considered part
of public domain
Sinulat ni Rob San Miguel

Tanging si Grace Poe na lang ang makakatalo kay Bise-Presidente Jejomar Binay.  Marahil ang iba ay tumataya pa rin kay Mar Roxas bilang katunggali ni Binay sa 2016 subalit napatunayan na noong eleksyon noong 2010 na kayang lampasuhin ni Binay si Roxas. Lalo na ngayon na lumalakas ang makinarya ni Binay.  Kung baga sa chess, kumpleto at nakaposisyon na ang mga piyesa ni Binay.  Bise-Presidente na si Binay, mayroon na rin mga bagong Binay sa Senado, sa Mababang Kapulungan at sa lungsod ng Makati.  Bukod dito, hindi pa rin natitinag ang simpatya ng ordinaryong tao sa mga Binay. Ang pagkahalal kay Nancy Binay ay isang matibay na ebidensiya na hindi malakas ang impluwensya ng mga “edukadong elitista” sa mga ordinaryong botante.  Mas nakabuti pa nga kay Nancy Binay ang pang-aaping ginawa sa kaniya at panglalait sa kaniyang kulay.

Nagkamali ata ang atake sa mga Binay.  Ang kanilang kulay ang kanilang isa sa mga pangunahing alas.  Mukha silang Pilipino, hindi mukhang miyembro ng mga mapuputing elitista.  Ibang usapan na kung makamasa talaga ang agenda ng mga Binay. Si Erap, makamasa daw ang kaniyang plataporma sa gobyerno subalit napatunayan na hindi masa ang kaniyang nasa isip.

Nariyan si Chiz Escudero subalit mukhang pang pangalawang pangulo lamang ang kaniyang mararating ngayon habang nandiyan pa si Binay, at mukhang mas dapat pa muna niyang tuunan ng pansin ang kaniyang personal na buhay bago sumabak bilang pangulo.  Si Loren Legarda naman, sa aking personal na opinyon, ay hindi na dapat nating seryusohin. Ang palipat-lipat na senadorang ito sa iba’t ibang partido ay isang matibay na indikasyon na isa siyang tahimik na trapo.  Babatikusin ang isang pulitiko pagkatapos, pagdating ng eleksyon, duon rin pala sa binatikos na pulitiko didikit.

Si Grace Poe, anak ng yumaong Fernando Poe Jr., ay isang kakaibang pulitiko.  Parang soap opera ang kaniyang buhay publiko. Inabandona ng mga magulang at inampon ng Hari at Reyna ng Pelikulang Pilipino, kapwa iniidolo ng ordinaryong Pilipino. Siya ay naging mabuti at matapat na anak.  Si Grace Poe na anak ng isang dating kandidato sa pagka-pangulo na di umano ay nadaya at ang pangdaraya ang isa sa naging mga dahilan sa pagpanaw.  Si Grace Poe ay bago sa pulitika at hindi pa nababahiran ng katiwalian.  Si Grace Poe na nagpakita ng pagkakumbaba ay mas malapit sa persona ni Corazon Aquino.  Kung si Benigno Aquino ay may Corazon Aquino, si Fernando Poe Jr. ay may Grace Poe.  Ito ang mga sangkap ng dramang pulitiko ng bansa.

Kung magpakitang gilas at katalinuhan si Grace Poe sa Senado, at panatiliin niyang malinis ang kaniyang pangalan at maging mas malapit sa masa, itapat mo siya ka Binay sa eleksyon sa 2016, at malaki ang posibilidad na matatalo niya si Binay. Higit sa lahat, titigan mo si Grace Poe at si Jejomar Binay, isama mo pa si Mar Roxas, kanino ka hindi maiinis?

Ito ay haka-haka lamang subalit nakakakiliti sa kamalayang Pinoy.

Grace Poe para sa pangulo.  Magalang ang paglilingkuran Poe kayo.

_____

NOTE: The other contributing writers and members of this blog do not necessarily share the opinions of the writer of this article. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat at miyembro ng blog na ito sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na ito.)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners