Search This Blog

09 August 2013

"Maynila... Sa Kuko ng Liwanag" ni Lino Brocka (Rebyu): "Pangunahing Pelikulang Pilipino"

(Restored version) Tinatampukan nila
Bembol Rocco at Hilda Koronel.  Isa
sa pinakamahusay na pagganap sa
pelikulang Pilipino

RATIONALE FOR THE USE
OF NON FREE MEDIA. Click This
Hindi dapat palampasin ng sinumang seryosong mangingibig ng pelikulang Pilipino ang “Maynila… Sa Kuko ng Liwanag” ni Lino Brocka, at sa mahusay na dulang pampelikula ni Clodualdo del Mundo Jr.  na hango sa nobela ni Edgardo M. Reyes. Napakarami ng mga mapanuring sanaysay tungkol sa pelikulang ito ang naisulat.  Kasalukuyan, ito pa lamang ang kaisa-isang pelikulang Pilipino na nasama sa librong “1,001 Movies You Must See Before You Die.” 

Sa aking opinyon, “Maynila… Sa Kuko ng Liwanag” ay ang pangunahing batayan ng paggawa ng kwentong hango sa realismong panlipunan.  Sa mga nagkukunwaring mga direktor na gumagawa ng mga “poverty porn,” higit na anggat ang obra ni Lino Brocka, na lalong pinag-igting ng mahusay na sinematograpiya ni Mike De Leon.  Sinulat ni Reyes ang nobela hindi upang mapansin, at hindi rin ginawa ni Brocka ang pelikula para manalo ng gantimpala at sumikat.  Parehong may kaakibat na agenda ang dalawang alagad ng sining at ito ay halata sa paghubog sa pelikula. 


Noong una kong napanood ang “Maynila… Sa Kuko ng Liwanag” sa telebisyon, ilang buwan pa lamang ang lumipas matapos pumanaw si Brocka.  Kahit sa maliit na tabing, nadama ko ang lakas ng dating ng pelikula.  Naisip ko, “ito ang pelikula.”  Isang tunay na alagad ng sining ang gumawa nito. 

5/5
Ang nakalulungkot ay wala pa ring pagbabago sa ating lipunan mula noong 1975 kung kalian unang pinalabas ang pelikula.  Nasa paligid pa rin natin sila Ligaya at Julio.  Kung noon ay sa Maynila napadpad ang mga “Ligaya” ng bansa, ngayon ay sa ibang bansa na subalit pareho pa rin ang kapalaran.  Mas pabata nang pabata na ang ating mga “Julio,” na nawawalan ng pag-asa, at nag-iibang anyo na rin ang mga uri ng pagsasamantala dagdag sa pamilyar na panggagantso. 

Hanggang ngayon, lumaki man ang Kalakhang Maynila, hindi pa rin natatakasan ang kadiliman sapagkat, hindi pa rin naman natin pinapalitan ang sistema.  Binabago lang natin ang bantay. 

ISKEDYUL NG PALABAS SA SM CINEMA
- SM North Cinema 10 (12:45 PM | 3:30 PM)
- SM Megamall Cinema 8 (11:35 AM | 2:30 PM)
- SM Soutmall Cinema 5 (1:15 PM | 3:50 PM)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners