Search This Blog

11 August 2013

Titser (Rebyu): "Seryeng Dapat Panoorin"

KADA LINGGO 7:15 PM
Bilang isang guro, malapit sa akin ang anumang kwentong sumasalamin sa aming propesiyon.  Minsan kasi nakakalimutan na ng karamihan ang paghihirap ng mga guro.  Sa aking kaso, ako ay medyo sinuswerte sapagkat sapat ang aking sweldo subalit maraming mga guro sa pampublikong paaralan ang tuluyan nang nakalimutan, lalong-lalo na sa Kalakhang Maynila, kung saan lunod tayo sa inggay ng lungsod.  Hindi natin naiisip na may mga mga gurong inaalay ang buhay para sa ating kabataan. Mayroon rin mga kabataang sabik na sabik makapag-aral subalit kulang ang opurtunidad. 

Hindi dapat palampasin ang bagong seryeng “Titser” ng GMA News TV na inihandog ni direktor Alvin Yapan at prodyuser Alemberg Ang, kapwa rin nagbigay sa atin ng mga matitinong pelikula tulad ng “Ang Panggagahasa kay Fe,” “Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa” at “Debosyon.” 


Isa itong nakapipintig pusong serye sa telebisyon na makatotohanang isinasadula ang estado ng edukasyon sa lalawigan.  Unang episode pa lamang ay hindi hamak na mataas ang kalidad ng produksyon. Mahusay ang mga pagganap ng mga artista. 

Tinatampok sina Mara Lopez, Agot Isidro 
at Lovi Poe. (Rationale for the use of 
non-free media, click this)
Karamihan sa ating mga guro ay narasanan ang ginawa ng karakter ni Rosa (Mara Lopez) at Michelle (Lovi Poe), estudyante pa lang ay nagtuturo na sa mga batang kamag-anak o kapitbahay. Naalala ko pa noong elemetarya pa lang ako, naglalarong titser-titseran kami at ako ang laging guro.  Karamihan rin sa ating nakapag-aral sa pampublikong paaralan ay nagkaroon ng gurong tulad sa karakter ni Agot Isidro.

May mga ilan akong mga kaibigan na linisan ang pribadong paaralan para makapagturo sa pampublikong paaralan. Tuwing tatanungin ko sila, ang lagi nilang sagot ay sila ay maligaya at pakiramdam nila na may silbi sila sa lipunan at bahagi sila ng pag-unlad.  Subalit, kaakibat naman nito ay ang kailiitan ng sweldo. 

Sa karamihan siguro sa ating manonood sa lungsod, isa lamang magandang serye ang “Titser,” subalit sana ay mamulat naman ang karamihan sa atin na may magagawa rin tayo. Maraming pampublikong paaralan ang kulang sa libro. Malaki ang matutulong ng 100 piso sa isang bata sa lalawigan. Ang isang mamahaling kape na palagian nating iniinom sa mga malls ay malaki ang matutulong sa sitwasyon ng isang mag-aaral sa probinsiya. 

Marahil ang pinakamaganda nating magawa sa taga-lungsod habang nanonood ng “Titser” ay bulabugin ang pamahalaan para pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng mga estudyante at guro, at mas gumastos sa kanila kaysa sa kape, bulaklak at dekorasyon sa Kongreso.  Mag-organisa tayo at pumili ng isang pampublikong paaralan na ating ma-sponsor.  Hindi na natin kailangan pang maghintay sa gobyerno. 

Sa huling banda, nakakagagalak na umuusbong na rin ng konti ang drama sa telebisyon at malaking pasasalamat ito sa GMA na inumpisahan nila sa seryeng “Bayan Ko.”  Sa ating mahilig manood ng telebisyon, suportahan natin ng mga seryeng tulad ng “Titser,” sapagkat kapag kumita ito, mas higit na magkakaroon tayo ng makabuluhang mga palabas.  


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners