Search This Blog

23 September 2013

Kasalanan ng Telebisyon kung Bakit May Bakla at iba pang Uri ng Kasamaan sa Bansa

Isang Satirikong Sanaysay

Sa napakalungkot na trahedya na nangyari sa dalawang menor na edad na lalaki sa Pampanga, panahon na siguro na mas maging mahigpit ang telebisyon sa mga pinapalabas. Malaki ang inpluwensya ng telebisyon sa ating mga kabataan, kasama na rin ang mga ibang mamamayan na nasa tamang edad sapagkat may mga matatanda rin naman na hindi marunong mag-isip at walang pinag-aralan kung kayat madaling mahatak ng mga baluktot na paniniwala at hindi kanais-nais na mga imahe na nakikita sa telebisyon.  Tama ang mga kumento ng mamahayag na si Ginoong Anthony Taberna ng ABS-CBN-2.   
“May mga nagsasabi din sa atin...kung bakit ang bata ay humahantong sa ganito kaagang gulang ay nabibilad na po sa pakikipagkaibigan o umiibig sa kapwa lalaki lalo't ito'y bading pala, o nabubuo na yung ganong pagkatao niya. Eh meron pong nagsabi na mga taga telebisyon din ang may kasalanan niyan eh. Ang media daw ang may kasalanan dahil pagbukas mo pa lang ng telebisyon eh puro kami na nakikita niyo. Ibig sabihin, puro -pasensya na po sa termino- puro kabaklaan na raw po nakikita. Pag bukas mo ng telebisyon, pagbukas mo ng online - ng social networking, pinapahintulutan at tinatanggap na ng publiko...so siguro puede rin na...wake up call din po ito. Hindi po para siilin ang karapatan ng mga nasa third sex na magagaling naman talaga pagdating sa mga performance at iba pa. Pero mukhang na-e-engangyo po ang marami na maaga pa ay i-flaunt na yung kanila pong kabaklaan." [Winika ni Anthony Taberna sa “Umagang Kay Ganda” ika-22 ng Setyembre, 2011]


Marahil inuulit lang ni Ginoong Taberna ang mga kumentong sinabi sa kanya ng iba, subalit malinaw na may tonong pagsang-ayon sa kaniyang pananalita.  Sa panahon na maraming panganib ang hinaharap ng kabataan, dapat na maghigpit ang media sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka lumaon ay mas maraming maging kasing tuso ni Mideo Cruz at yurakan na lang ang ating paniniwala. Habang maaga ay dapat pigilan na ang kamalian.


Ito po ang ilan sa aking mga panukala:


BAWAL ANG BABAE SA TELEBISYON:
Marami pong nagagahasang mga kababaihan sa bansa.  Dapat itigil na rin ang pagpapakita ng mga kababaihang nagsusuot ng mga seksing damit, nakikipaghalikan sa mga drama, nagsasayaw sa mga variety show. Dahil lantaran ang pagpapaseksi ng mga artista at modelong babae, nae-engangyo po ang mga kalalakihan na sapiltang makipagtalik sa mga kababaihan. Dahil dito, dumarami ang mga babeng biktima ng pangagahasa. Marahil ay dapat balot na balot ang mga babae sa telebisyon o puro mga manang, matatadang nanay, lola o madre na lamang ang kanilang dapat gampanan.

BAWAL ANG PAGPAPAKITA NG ANUMANG URI NG KASAMAAN:
Marami na rin pong krimen sa ating bansa.  Kung manonood kayo ng telebisyon, napakaraming mga palabas kung saan may baliran, nakawan, dayaan o anu pa mang panggagantso.  Dahil dito, maagang na-e-expose ang kabataan sa ganitong mga gawain. Lalo na’t nakikita nila na ang karamihan ay hindi napaparusahan o madaling napapatawad bastat magkasakit lang, ma-ospital at humingi ng tawad na may kakambal na pag-iyak.  Ang mas masama, mga guwapo at magagandang mestisong artista pa ang gumaganap ng mga kontra-bida roles.  Dahil dito nae-engangyo ang mga kabataan na gumawa ng krimen.  Ipagbawal na ang mga palabas na ito.  Siguro para sa kabutihan ng ating kabataan, puro mga educational programs na lang ang palabas pero dapat huwag isali ang mga kasamaan. Halimbawa, gumawa ng programa tungkol sa buhay ni Emilio Aguinaldo pero huwag isama ang pagpapatay kay Andres Bonifacio at ang digmaan dahil ito ay pagpapakita ng karahasan. Baka ma-enganyo ang mga kabataan na maghimagsik at ipagkanulo ang mga kaibigan. Ipakita na lang na winawagay ni Aguinaldo ang watawat ng bansa at ang pagsalo-salo ng mga rebolusyonaryo sa hapag kainan.


IPAGBAWAL NA RIN ANG MGA PAGPAPALABAS NG MGA PATALASTAS TUNGKOL SA PAGKAIN:

Maraming kabataang Pilipino ang tumataba at lumalaking hindi malusog. Karamihan din ng mga matatandang Pilipino ay nagkakasakit sa puso. Isang dahilan nito ay ang walang humpay na pagpapalabas ng mga patalastas tungkol sa pagkain tulad ng ice cream, hamburger, French fries, pritong manok, chips, tsokolate at iba pa.  Kapag napanood ito ng mga kabataan, nae-engangyo silang kumain at nagiging mataba o sa wikang Ingles “obese.” Dapat ipagbawal na ang mga patalastas ng pagkain.  Payagan lang ang mga patalastas para sa mga gulay at iba pang masusustansyang pagkain.  Ipagbawal na rin ang mga “cooking show” o “cooking segment” sa telebisyon maliban kung puro gulay lang ang iluluto.

IPAGBAWAL NA RIN ANG MGA TANGA SA TELEBISYON:

Maraming tao na nagsasabi na mas nagiging tanga tayong Pilipino. Ito ay nanggagaling mismo sa ating kababayan at sa ilang mga dayuhan.  Sa aking pananaw, malaking dahilan ng pagkatanga ng mga Pilipino ay  ang pagdami ng mga tangang mamahayag na nagbabalita.  Tulad na lang ni Mike Enriquez ng GMA-7. Sikat si Enriquez sa pagbubulgar ng mga iskandalo o katiwalian sa publiko at pribadong institusyon. Halimbawa, minsan inilantad niya ang maruming paggawa ng mga ibang produktong pagkain na binebenta sa groseri.  Kaya ngayon ini-endorso na lang ni Enriquez ang Datu Puti toyo dahil siguradong ligtas iyon ayon sa kanyang pagsasaliksik.  Ito ay isang halimbawa ng katangahan dahil nanay ko mismo ang magsasabi na ang Silver Swan soy sauce ang pinakaligtas.  At mas matanda ang aking inay kaysa kay Enriquez kaya mas tama ang aking ina.

Mabuti na lamang at matalino si Anthony Taberna ng “Umagang Kay Ganda.”  Kung wala siya, paano na tayong Pilipino?  Sino ang mag-iisip para sa atin?

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners