Search This Blog

26 August 2013

Anti-Pork Barrel Protest: "A Pictorial Essay, Part 1" by Rob San Miguel

Sanaysay (Linathala noong ika-7 
ng Setyembre, 2013)

May magsasabi na ang malawakang pagtitipon-tipon sa Luneta noong ika-26 ng Agosto, 2103 ay isang malaking pulong ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino laban sa katiwalian sa gobyerno.  Ang pagtittipon ay pagpapahayag ng galit ng ordinaryong Pilipino sa maling paggamit ng PDAF o pork barrel subalit kung naroon ka sa Luneta, may mga ilang bagay kang mapapansin. 

May mga nakita akong mga taong nakikinig sa mga talumpati habang pinapayungan ng mga ilang taong naka-uniporme. Klaro na sila ay mga mayayamang indibidwal na hindi dapat mainitan. May mga tao namang nagpapakuha ng litrato at ang demonstrasyon ang kaniyang background. Siyempre, naroon din ang mga kabataang mahilig mag-selfie. May mga ilang tao na dinala ang kanilang mamahaling alagang hayop. May mga ilang nakakagiliw na aso pa nga ang naging sentro ng atraksiyon at pinagkaguluhan ng mga tao at kinuhaan ng litrato. 

Siyempre, may mga sapat na bilang naman ng mga ordinaryong tao sa Luneta. Sa bawat sulok ng parke, may iba’t ibang uri ng pagtitipon. May sayawan at tugtugan ng makabago at katutubong musika, parang pista ng bayan. Sa isang araw, mukhang naghari ang mamamayan laban sa gobyerno.

Subalit mapanpansin mo, kung talagang gusto natin maging prangka, na ang pagtitipon-tipon sa Luneta ay isang demonstrasyon ng mga middle class sa bansa.  Marahil ang pinahalatang mahihirap na nakita ko sa Luneta ay hindi nakikisalo sa protesta subalit patuloy pa rin sa pagtratrabaho, tulad ng magtataho, ang mga nagtitinda ng mais at ilang kakanin, si manong na nagbebenta ng cotton candy at si manang na nagtitinda ng tubig. 

Napansin ko rin na ang mga militanteng grupo ay nasa isang lugar lamang kung saan iba ang nilalaman ng kanilang talumpati.  Noong naka-upo ako sa isang tabi malapit sa talumpati ng mga ilang grupo, nakatabi ko ang mga trabahador ng Luneta Park.  Biglang sumigaw ang isang trabahador bilang sagot sa mga talumpati, “Walang kwenta iyan! Itaas ninyo muna ang sweldo namin. Tagal na naming dito sa Luneta, ngayon lang kayo dito ah!”

Noong natapos na ang pagtitipon-tipon, pinasya kong lumakad paputang Malate Church para makita muli ang rebulto ni Raha Sulayman na na huli ko pang nakita noong 2007.  Sara ang ilang bahagi ng Roxas Boulevard kung kayat naglalakad ang mga tao sa gitna ng kalye, puwera sa kabilang bahagi ng Roxas Boulevard malapit sa American Embassy at Manila Bay. Bawal ang tao doon.  Napansin ko rin na tila iba ata ang karamihan ng mga taong naglalakad pauwi sa may Roxas Boulevard. Mukhang may kaya kung ibabase ko sa pananamit, pananalita, mga hawak na cell phones at DSLR camera.  May mga grupo ng mga kabataan na narinig ko na nagwika, “Let’s go to Starbucks, malapit lang yun dito.”

Maaring may mga ilang magagalit sa akin subalit sa aking pananaw, nagkaroon ng malakihang protesta na ganito dahil ang ninanakawan na ay ang mga middle class (mula lower hangang upper middle class), ang mga nagbabayad ng mga buwis.  

Sabi nga ni Manong tindero sa may Luneta, “wala naman pagbabago, ilang demonstrasyon na ang nakita ko.  Bobo kasi yang si Napoles, ang mga mayayaman ang mga tinabla.”

Marahil ang “Million March” sa Luneta noong ika-26 ng Agosto ay unang hudyat ng darating na EDSA III, lalo na kapag walang magandang mangyayari sa imbestigasyon tungkol sa pork-barrel sa Kongreso.  Marahil kung magkakaroon man ng EDSA III, malaki pa rin kaya ang impluwensya ng Simbahang Katoliko kung ilan sa miyembro nila mismo ay nakinabang “daw” sa maling paggamit ng pork-barrel? 

Napabalita na sa darating na kilos-protesta sa ika-11 ng Setyembre, hindi makikilahok ang mga ilang netizens (na kinabibilangan ng mga kabataang middle class). Ito ba ay sinyales na wala nang kredibilidad ang Simbahan.  Mas magiging mas sekular na ba ang darating na EDSA III? Sa EDSA pa kaya ito mangyayari o sa Luneta kung saan pinatay ang kauna-unahang bayani ng mga middle class na si Jose Rizal? Sana duon. (Click pictures to enlarge)Umpisa Na
Nahati sa Gitna
Nakatingin sa Malayo
Puppy-razzi
Superstar
Cotton Candy Lang ang Matamis
Dok Ortega
Stylish ang Diyos
Si Mama Mary at ang mga Musmos
Background sa Selfie
Break Muna Kami sa Selfie Ninyo
Hindi Tuwid 
Kalahati Pwede
Paturong Raha

Photography by Rob San Miguel (Camera: Olympus E-410)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners